Obiščite forum Pogreb ni TabuPridružite se nam na Facebooku

 • Vsakemu, ki se prijavi na e-novičnik, brezplačno pošljemo revijo Pogreb ni tabu!

 • Pravno svetovanje

  Išči po vprašanjih in odgovorih

  Uporabi polje za vpis iskane besede  Postavi vprašanje

  Uporabi obrazec in postavi vprašanje

  Pred 30. leti smo moja mati, moj oče, moj mož in jaz skupaj zgradili stanovanjsko hišo. Po materini smrti je oče lastnik te hiše do ene polovice.
  ...

  Da, če bo ob očetovi smrti med njima še vedno obstajala zunajzakonska skupnost (za katero prijavljeno skupno prebivališče ni nujni pogoj), potem je tudi ona očetova dedinja in deduje skupaj z vami in morebitnimi drugimi dediči.

  Živim z moškim, ki je upokojenec, dobiva svojo pokojnino in pripadajoči del po svoji pokojni ženi. Ali lahko po njegovi smrti uveljavljam izvenzak
  ...

  Pravica do vdovske pokojnine vam pripada, če ste/boste zadnja tri leta pred smrtjo partnerja živeli z njim v zunajzakonski skupnosti (za katero ni dovolj samo, da živita v istih prostorih, pač pa mora iti tudi za čustveno/intimno navezanost, torej za skupnost, kakršna je načeloma zveza med m). Če bi s partnerjem imeli otroka, je za vdovsko pokojnino dovolj, da ste z njim živeli zadnje leto pred smrtjo. Za priznanje pravice do vdovske pokojnine je treba poleg navedenega izpolnjevati tudi ostale pogoje, določene v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Niste napisali, ali po vašem mnenju partner upravičeno ali neupravičeno prejema vdovsko pokojnino po ženi, vendar po našem mnenju ta pokojnina v nobenem primeru ne more biti ovira za to, da se vam prizna pravica do vdovske pokojnine, če so izpolnjeni pogoji zanjo. (V primeru neupravičenega prejemanja vdovske pokojnine s strani partnerja bi lahko bili edino zavezani za vračilo zneskov kot njegova dedinja.)

  Svetuje Matija Jamnik
  pogodbeni svetovalec pravne pisarne JK Group.
  T: 0590-91-794

  Očeta je kap in je nastanjen v domu za ostarele. S svojo pokojnino plačuje svoj del, jaz kot hčerka in dva brata pa smo zaradi minimalne plače opr
  ...

  Dokler je oče živ, je sam "odgovoren" za svoje dolgove, kar pomeni, da upniki plačila ne morejo terjati od vas, otrok. Po očetovi smrti pa za njegove dolgove odgovarjajo njegovi dediči, torej predvidoma vi, njegovi otroci, vendar pa le do višine podedovanega premoženja. Če zapuščine (dediščine) ni ali če se otroci dedovanju odpoveste, potem vas upniki ne morejo terjati za karkoli.

  Svetuje Matija Jamnik
  pogodbeni svetovalec pravne pisarne JK Group.
  T: 0590-91-794 

  z partnerjem zivima na skupnem naslovu. Stanovanje in vse premične stvari so pisane name. Ker ima on dolgove do zavarovalnice,me zanima,če moram jaz
  ...

  Če se dedovanju po njem odpoveste, potem za njegove dolgove ne odgovarjate. Pri tem opozarjamo na določbo Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki določa: "Za obveznosti, ki po splošnih predpisih obremenjujejo oba zakonca, za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem, in za obveznosti, ki jih prevzame en zakonec za tekoče potrebe družine, odgovarjata zakonca nerazdelno tako s skupnim kakor tudi s svojim posebnim premoženjem." Enako velja tudi pri zunajzakonskih partnerjih. Navedeno pomeni, da ni izključeno, da bi zavarovalnica skušala dolga do partnerja "prikazati" kot dolg, ki je npr. nastal zaradi zadovoljitve vajinih skupnih potreb. Vse je odvisno od tega, iz česa izvira partnerjev dolg - to bi bilo potrebno preveriti in preučiti, da bi bili lahko zares mirni.

  Svetuje Matija Jamnik,
  pogodbeni svetovalec pravne pisarne JK Group
  T: 0590-91-794 

   

  PO UMRLEM STRICU SEM VABLJEN NA ZAPUŠČINSKO OBRAVNAVO.OTROK NI IMEL, RAZEN POSVOJENCA. IMA 1 SESTRO IN ŽENO. IMA HIŠO IN NEKAJ ZEMLJE. ZAPUŠČINS
  ...

  Če sodišču pošljete pisno izjavo o sprejemu dediščine (s čimer prevzamete tudi odgovornost za morebitne stričeve dolgove!), potem posledic izostanka načeloma ni. Če izjave ne pošljete, je posledica lahko ta, da kasneje ne boste mogli uveljavljati svoje dedne pravice.

  Svetuje Matija Jamnik,
  pogodbeni svetovalec pravne pisarne JK Group
  T: 0590-91-794 

  Moja majka je imala rodjenu tetku u Sloveniji koja je zivela sa muzem i nisu imali dece. Majkina tetka je umrla i deda (majkin teca) je sve ostavio mo
  ...

  Pri odgovoru izhajamo iz predpostavke, da je za zapuščinski postopek pristojno slovensko sodišče in da se uporablja slovenski zakon o dedovanju. Vaše vprašanje je nejasno v delu, kjer pravite, da je po tetini smrti stric z oporoko vse zapustil vaši materi. Domnevamo, da gre za premoženje, ki ga je stric dedoval po teti in ga nato z oporoko namenil vaši materi. Če stric v oporoki ni določil, kdo naj deduje premoženje (vi), če bi dedinja (vaša mati) umrla pred njim, potem nastopi zakonito dedovanje, kar pomeni, da dedujejo stričevi zakoniti dediči, torej njegovi bratje in njihovi potomci. Če je bil stric tudi pravi stric matere, lahko vi (in drugi morebitni materini potomci) dedujete del, ki bi pripadel predniku vaše matere, torej stričevemu bratu ali sestri. Če je bil stric samo mož materine tete, po njem ne morete zakonito dedovati, ker z njim niste v sorodu.

  Primer je vsekakor toliko kompleksen, da svetujemo, da nas kontaktirate.

  Svetuje Matija Jamnik
  pogodbeni svetovalec pravne pisarne JK Group.
  T: 0590-91-794 

  Pred kratim mi je umrl oče. Pred 22 leti sta se z partnerko vselila v stanovanje ter imela 2 otroka (22 ter 15). Mama se je po 18-ih letih odselila z
  ...

  Kraj prebivanja in prijava prebivališča na dedno pravico načeloma nimata nobenega vpliva. Če oče in mati nista sklenila zakonske zveze (ob očetovi smrti pa med njima očitno tudi ni obstajala zunajzakonska skupnost, saj nista več živela skupaj), potem mati ni dedinja po očetu in ne deduje njegovega premoženja. Še vedno pa je mogoče, da je mati solastnica ali skupna lastnica stanovanja (ker je bilo to pridobljeno z delom v času trajanja njune skupnosti ali ker sta sredstva za nakup prispevala oba), četudi je to morda formalno "napisano" zgolj na očeta in bo vztrajala, da je predmet dedovanja npr. zgolj polovica stanovanja.

  Svetuje Matija Jamnik
  pogodbeni svetovalec pravne pisarne JK Group.
  T: 0590-91-794 

  Imam vprašanje glede dedovanja v R Hrvaški. Namreč tast ni bil niti seznanjen, da mu je na Hrvaškem (oče je bil državljan Hrvaške) umrl oče,
  ...

  Najbolje, da se obrnete na odvetnika na Hrvaškem, ker bo potrebno morebitne postopke voditi na Hrvaškem po hrvaški zakonodaji. Če želite priporočilo za zanesljivo odvetniško pisarno, se lahko obrnete na nas.

  Svetuje Matija Jamnik
  pogodbeni svetovalec pravne pisarne JK Group.
  T: 0590-91-794 

  Pozdravljeni! Sestra zahteva šestino premoženja po pokojnem očetu. Zanima me, če mora potem tudi nositi šestino stroškov, ko se bo v hišo kaj i
  ...

  Če bo sestra postala lastnica 1/6 nepremične, bo morala kriti 1/6 stroškov, ki so povezani z nepremičnino. Vendar pa opozarjamo, da lahko investicije v nepremičnino pomenijo poseg, za katerega je potrebno soglasje vseh solastnikov nepremičnine, torej tudi sestre. Odvisno je od tega, za kakšno investicijo gre.

  Svetuje Matija Jamnik
  pogodbeni svetovalec pravne pisarne JK Group.
  T: 0590-91-794 

  Ali moj partner (nisva poročena vendar skupaj živiva 12 let in ni lastnik hiše), ki ima od 2015 dosmrtno pravico bivanja, lahko napiše služnostno
  ...

  Pravica bivanja oziroma stanovanja je osebna služnost, ki s smrtjo upravičenca (partnerja) ugasne in se ne deduje. Torej je treba vašo pravico urediti sedaj, po partnerjevi smrti to ne bo več mogoče. Žal vodi pot do ureditve vaše pravice očitno preko sina, ki je lastnik. Če je pri pridobitvi lastnine izigral vašega partnerja, potem ima partner morda (s tožbo na sodišču) možnost, da pravni posel, s katerim je na sina prenesel lastninsko pravico, razveljavi. Seveda bi bilo za bolj zanesljivo mnenje o tem potrebno videti dokumente o prenosu lastninske pravice na sina - predlagamo posvet s pravnim strokovnjakom.

  Svetuje Matija Jamnik
  pogodbeni svetovalec pravne pisarne JK Group.
  T: 0590-91-794 

   

   


  Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
  OGLASI
  Prelistajte revijo na spletu!
  Pogrebne storitve Hipnos

  Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

  Get Adobe Flash player

  OGLASI
  Bi tudi leto prižgali svečo manj? Pogrebne storitve Babajić V spomin Pogrebne storitve Babajić Pravno svetovanje