Kako do bivanja v domu za starejše občane?

Splošno znano je dejstvo, da poleg tega, da se prebivalstvo pri nas stara, tudi tempo življenja postaja vse hitrejši in bolj stresen. Posledično mlajši preprosto nimajo več časa skrbeti za starejše, zato se vedno več ostarelih ljudi znajde v oskrbi v temu namenjenih domovih. Tokrat boste izvedeli nekaj več o postopku pred sprejemom v tovrstni zavod za institucionalno varstvo.

Bivanje v domovih za starejše občane je v pristojnosti Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, natančneje centrov za socialno delo, kar pomeni, da natančnejše informacije o pogojih za sprejem v dom navadno posredujejo socialne delavke. Slednje interesentom – tako bodočim stanovalcem kot njihovim najbližjim – tudi pomagajo pri prilagoditvi na bivanje v oskrbnem domu.

Pri nas so izvajalci storitev institucionalnega varstva starejših javni domovi za starejše ter zasebniki oziroma koncesionarji. Da bi bili sprejeti v oskrbni dom, je treba v posamezni dom, namenjen starejšim občanom, poslati prošnjo za sprejem. Ta prošnja je enotna za vse domove v Sloveniji. Dobiti jo je mogoče na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, v posameznem domu za starejše ali pri pristojnem centru za socialno delo. Prošnjo je mogoče neposredno vložiti tudi v elektronski obliki na spletišču Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.

Prošnja za sprejem.doc

Poleg tega je treba prošnji priložiti še:

  • fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta ali dovoljenje za stalno bivanje oziroma potrdilo o državljanstvu,
  • mnenje o zdravstvenem stanju, ki ga izda lečeči zdravnik in upravičuje potrebo po sprejemu v dom,
  • fotokopijo odrezka od pokojnine oziroma dokazilo o višini prejemkov,
  • ter pisno izjavo tretje osebe, tj. svojcev, skrbnika ali druge pooblaščene osebe o načinu (do)plačila oskrbnine.

O sprejemu posameznega prosilca v dom za starejše navadno odloča posebna komisija v posameznem domu. Pri sprejemu se upošteva:

  • čas oddaje vloge,
  • stalno bivališče prosilca ter svojcev oziroma oddaljenost le-tega od oskrbnega doma,
  • starost nad 65 let,
  • socialno in zdravstveno stanje prosilca
  • ter drugi dodatni razlogi, ki upravičujejo (hitrejši) sprejem prosilca v dom za starejše občane.

V navadi je, da so oskrbni domovi odprti za oglede zainteresiranih strank. Svojci ali morebitni bodoči stanovalci se lahko osebno zglasijo pri socialni delavki, ki jim posreduje podrobnejše informacije ter jih seznani z načinom življenja v domu ter možnostmi, ki jih dom ponuja.

Veliko podatkov je dostopnih tudi preko svetovnega spleta, na katerem je prisotnih že veliko domov za starejše občane. Poiščete jih lahko denimo preko spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki ponuja natančen seznam oskrbnih domov po območnih enotah.

Viri:

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.