Ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami

Kot sem že opozarjala, je primerno ravnanje z odpadki na pokopališčih v času okoli dneva spomina na mrtve, zelo pomembno. Največjo škodo lahko okolju povzročimo z odpadnimi nagrobnimi svečami, ki jih v tem obdobju porabimo v še posebej velikih količinah, letno pa v Sloveniji kar 23 milijonov!

Slovencev je 2 milijona in letno porabimo kar 23 milijonov nagrobnih sveč. Če nagrobnih sveč ne recikliramo, z njimi okolje obremenimo kar s 4.500 tonami odpadkov! Sodobna in okolju prijazna tehnologija predelave odpadnih nagrobnih sveč, ki jo je uvedla družba Interseroh, pa omogoča, da lahko 75,4 odstotkov njihovih sestavnih delov ponovno uporabimo. Da bi bil ta postopek predelave kar se da učinkovit, je osnova primerno ravnanje uporabnikov, o čemer sem pisala v predhodnem prispevku. Tokrat pa vam ponujam natančnejša pojasnila o tem, kaj je resnični rezultat uspešne reciklaže.

Družba Interseroh je junija letos na osnovi Uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami vzpostavila Skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, s katerim za svoje zavezance (to so proizvajalci, pridobitelji in uvozniki nagrobnih sveč) prevzema in zbira odpadne nagrobne sveče od izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki, skrbi za predelavo zbranih količin nagrobnih sveč, vodenje evidenčnih listov o količini prevzetih, zbranih in predelanih odpadnih nagrobnih sveč in akcije obveščanja in ozaveščanja končnih uporabnikov in širše javnosti o namenih in ciljih zbiranja odpadnih nagrobnih sveč.

Povprečen lonček nagrobne sveče tako parafinske kot elektronske, je sestavljen v 33 odstotkih iz plastičnih materialov, med katerimi prevladuje PVC (približno 96 odstotkov), sledi PP (okoli 2 odstotka) ter PE in PET (od 1 do 2 odstotka). Ker imajo našteti plastični materiali različne kemijske lastnost, jih je potrebno v fazi sortiranja dosledno ločevati. V nagrobni sveči je še parafin, ki predstavlja 49 odstotkov skupne teže nagrobne sveče, kovine z 1 odstotkom, 1 odstotek teže pa predstavljajo baterije pri elektronskih nagrobnih svečah. Približno 16 odstotkov celotne mase prevzetih odpadnih nagrobnih sveč predstavljajo nečistoče in ostali materiali, ki jih ni mogoče predelati.

Ko se odpadne nagrobne sveče sortirajo in razvrščajo, se jih najprej loči po materialih. Odstrani se kovinske pokrovčke, plastiko pa se razdeli na zgoraj opisane plastične frakcije. Izhodna frakcija nam torej pove, koliko odstotkov posameznega materiala, ki gre v recikliranje, je v svečah.

Predelava sveč zagotavlja naslednje stopnje reciklaže (predvidena materialna bilanca odpadnih nagrobnih sveč):

Material Izhodna frakcija Stopnja reciklaže
Plastika (PVC, PP, PE in PET) 33 % 90 %
Parafin 49 % 90 %
Kovine 1 % 100 %
Baterije 1 % 60 %
Nečistoče in ostali materiali 16 % 0

Če stopnjo reciklaže ponazorimo še v kilogramih posameznih frakcij, ki jih dobimo v procesu predelave, ti pri 1.000 kg zbranih in predelanih odpadnih nagrobnih sveč znašajo:

Material Teža (v kg) Teža izhodnih
materialov (v kg)
Plastika (PVC, PP, PE in PET) 330 297
Parafin 490 441
Kovine 10 10
Baterije 10 6
Nečistoče in ostali materiali 160 0

Stopnja reciklaže odpadnih sveč znaša 75,40 odstotka.

Predhodno skladiščenje, predhodno obdelavo in predelavo odpadnih sveč izvaja podjetje Plastkom na Jesenicah, ki zagotavlja predelavo odpadnih nagrobnih sveč s tehnologijo, ki je onesnažuje zraka in vode in torej ne povzroča negativnih vplivov na lokalno okolje.

Vsi materiali, ki nastanejo po reciklaži odpadnih nagrobnih sveč se seveda ponovno uporabijo. Zmletine plastičnih mas (PVC, PP, PE in PET) se uporabljajo za izdelavo manj zahtevnih plastičnih izdelkov, kot so denimo cevi ali polizdelki namenjeni uporabi v gradbeništvu. Parafin se lahko ponovno uporabi v proizvodnji nagrobnih sveč, medtem ko se kovine (železo in aluminij) ponovno uporabijo za izdelavo kovinskih izdelkov in polizdelkov. Druge kovine (mangan, cink, nikelj in baker) pa so uporabne v industriji.

Tudi če ste med tistimi nejevernimi Tomaži, ki vedno zahtevajo, da so vse trditve podprte z dejstvi, so zgodnji podatki zadosten in dovolj zgovoren razlog za učinkovito ločevanje odpadkov, zlasti pa odpadnih nagrobnih sveč.

Vir:

  • Informativno gradivo družbe IINTERSEROH zbiranje in predelava odpadnih surovin d.o.o.
  • Fotografija: www.komunala-kranj.si
Oglasi
Oznakeekozakon

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.