FuSeMBA : magisterij pogrebnih storitev

FuSeMBA je okrajšava za Funeral Services Master Business Administration, kar pomeni magistrski program poslovodenja in organizacije na področju pogrebnih storitev. Program je bil ustanovljen na ravni Evropske unije, njegov namen pa je izobraževanje posameznih strokovnjakov na področju pogrebnih storitev.

Magisterij pogrebnih storitev

FuSeMBA je projekt, ustanovljen za razvoj 800-urnega magistrskega programa poslovodenja in organizacije (Master Business Administration – MBA), ki omogoča izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov na področju pogrebnih storitev.

Omenjen program je namenjen tako bodočim menedžerjem in majhnim, velikim in srednjim podjetjem, ki želijo izboljšati svoje poslovanje in kvaliteto ponudbe, kot tudi ostalim deležnikom in sponzorjem v sektorju pogrebnih storitev, ki želijo spoznati praktične načine vzpostavljanja vsestransko koristnih odnosov, ter univerzam, ki hočejo ustvariti novo nišo na tržišču izobrazbe in usposabljanj.

Vsebina magisterija pogrebnih storitev

Izobraževalni program FuSeMBA temelji na različnih načinih poučevanja; gre za dinamične on-line, tj. spletne, in tudi osebne učne ure, na katerih je potrebna fizična prisotnost vseh sodelujočih. V obeh primerih poučevanje vodijo strokovnjaki, ki v celotnem programu igrajo najpomembnejšo vlogo. Ponujajo namreč predvsem praktično komponento izobraževanja, ta pa je sicer v celotnem programu osrednjega pomena.

Vsebinsko je FuSeMBA sestavljena iz šest modulov, ki jih povezuje virtualna poslovna igra. Ta edinstveni študijski program tako pokriva naslednjih šest področij: strategija in ekonomika v pogrebnih podjetjih, komercialna prodaja, marketing in komunikacije, upravljanje s človeškimi viri in upravljanje znanj, posebne lastnostni pogrebnega sektorja, poslovna igra. Program študenti zaključijo z disertacijo.

Partnerji FuSeMBA

Učne ure, zlasti tiste bolj praktične, se odvijajo in situ v različnih državah članicah Evropske unije, kar študentom omogoča učenje na evropski ravni ter spoznavanje dobrih praks v širšem, naddržavnem okolju. Glavni partnerji programa se tako nahajajo v španski Barceloni (pogrebne storitve Barcelone ter Univerza v Barceloni), v Nemčiji (zveza pogrebnikov), v Franciji (konfederacija strokovnjakov na področju pogrebnih storitev), v Italiji (federacija direktorjev pogrebnih podjetij) ter v Veliki Britaniji (inštitut za balzamiranje).

Komu je FuSeMBA namenjena?

Program FuSeMBA je odprt za znanja željne z vsega sveta. Namenjen je tako univerzitetnim diplomirancem kot sodelavcem na področju pogrebnih storitev. Program se poslužuje inovativnih komunikacijskih tehnik, ki izboljšajo kvaliteto poučevanja in samo izkušnjo študija. Priprava bodočih strokovnjakov s področja, za katerega zanimanje nikoli ne bo upadlo, je tako še dolgoročnejša, kajti pripravljeni so na izzive, ki jih ponuja vedno spreminjajoči in razvijajoči se evropski trg.

Študijski program, ki letno sprejme do 30 študentov, poteka leto in pol; trenutni se je pričel izvajati oktobra 2010, njegov zaključek pa bo julija 2012. Izvedbo programa sponzorira Inštitut vseživljenjskega učenja Univerze v Barceloni ter Evropska federacija pogrebnih storitev.

Vir:

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.