Tržne raziskave: pogrebne storitve in vozila

Podjetji, ki se ukvarjata s pogrebništvom – nemško za izdelavo namenskih vozil BINZ GmbH ter slovensko Pogrebne storitve Babajić d.o.o. – sta pripravila raziskavo tržišč različnih evropskih držav glede vprašanj na področju pogrebnih storitev, s poudarkom na pogrebnih vozilih.

Da bi bolje razumeli želje in potrebe prebivalcev evropskih držav, sta podjetji BINZ GmbH in Pogrebne storitve Babajić d.o.o. izdelali raziskavi trgov v različnih evropskih državah tako glede letnega števila smrti, načinov pokopov, števila pogrebnih podjetij in pokopališč kot glede števila posameznih pogrebnih vozil ter letnega števila novo pridobljenih vozil.

Pogoste upepelitve

Slovenskemu tržišču na področju oblik pogrebov je po podatkih še najbližje češko; v Republiki Češki se namreč podobno kot pri nas nekaj več kot 70 odstotkov ljudi odloča za žarne pogrebe oziroma upepelitve. Velika razlika je sicer v tem, da pri nas delujeta dve upepeljevalnici, medtem ko jih je na Češkem kar 27. Če upoštevamo dejstvo, da tam letno umre nekaj čez 100.000 oseb, pri nas pa okoli 20.000, to pomeni, da sta naši ljubljanska in mariborska upepeljevalnica veliko bolj zaposleni kot tiste na Češkem. Tam je veliko več je tudi registriranih pogrebnih podjetij: 450. Pri nas jih je okoli 120, kar pa je glede na razmerje števila letno preminulih oseb v obeh državah vseeno razmeroma veliko.

Rusija je, razumljivo, povsem drugačno tržišče od slovenskega; prebivalcev v državi je več kot 70-krat toliko kot pri nas, poleg tega pa je potencial za kakršnokoli tuje delovanje močno omejen le na največja mesta, v katerih je gospodarska situacija za razliko od preostalega dela države še najbolj stabilna. V Rusiji sicer deluje okoli 10.000 pogrebnih podjetij, od katerih pa jih je tri četrtine komunalnih. Tudi razlika v tem segmentu je najbrž posledica gospodarskih razlik med državama, saj je v Sloveniji situacija ravno obratna in prevladujejo pogrebna podjetja v zasebni lasti – čeprav sta po številu zaposlenih zasebni in javni sektor sicer na približno isti ravni.

Pogrebna vozila pri nas

Tudi pri pogrebnih vozilih je slovensko tržišče precej zanimivo; glede na raziskavo, ki smo jo opravili, se največ pogrebnih podjetij odloča za menjave vozil na nekaj več kot 5 let. Najpogostejši modeli so Mercedes Vito, katerih je skoraj polovica med vsemi pogrebnimi vozili v Sloveniji, ter Volkswagen Transporter in Renault Traffic. Za razliko od denimo nemškega, avstrijskega in švicarskega tržišča, ki velja za ključno tržišče pogrebnih limuzin z dvoje vrati, so pri nas najbolj priljubljena predelana poltovorna vozila.

Prevlada nemških pogrebnih vozil

Podobno kot v Sloveniji so tudi v skandinavskih državah ter že omenjenih Nemčiji, Švici in Avstriji, nemške znamke pogrebnih vozil najbolj prisotne. V slednjih je pogost Mercedes ter BMW, medtem ko je na Norveškem, Finskem in Švedskem najbolj priljubljena znamka Mercedes. Na Švedskem celo, tako kot pri nas, model Vito. Finska velja za eno največjih tržišč rabljenih pogrebnih vozil, na katerem je zelo prisoten tudi Volvo, kar ne čudi, saj gre za avtomobile skandinavskega porekla. Je pa vsem omenjenim državam ter tudi Franciji skupno, da je čas uporabe vozil med 7 in 9 let, kar je precej več kot pri nas.

Sicer za vse omenjene države velja tudi, da so občutno večja tržišča, kjer je več povpraševanja ter posledično tudi raznolike ponudbe na tem področju. V kolikor si torej tudi pri nas želimo določenega odklona od vsakdana ter nekaj raznolikosti, je nujno, da se usmerimo navzven ter pogledamo, kakšne možnosti nam ponuja tujina. Prav zato smo v podjetju Pogrebne storitve Babajić d.o.o. sklenili posebno partnerstvo s priznanim nemškim izdelovalcem pogrebnih vozil BINZ, ki je močno prisoten prav na nemško-govorečih trgih. Tam je njegova največja prednost pred ostalimi kvaliteta, ki nikoli ne razočara. Če prištejemo še pregovorno nemško zanesljivost, je jasno, da je to mednarodno uveljavljeno podjetje zelo pomemben partner.

V podjetju BINZ ves čas razvijajo in prilagajajo tržne strategije različnim ciljnim državam oziroma raznolikostim tamkajšnjih tržišč, saj želijo vsakokrat čim bolj zadovoljiti svoje stranke.

Vir:

  • tržna raziskava (Evropa) - BINZ
  • tržna raziskava (Slovenija) - Pogrebne storitve Babajić
Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.