1. november: ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami in drugimi odpadki

Ob 1. novembru, ko na pokopališčih v spomin na mrtve prižgemo veliko število sveč in položimo številne cvetlične aranžmaje, je neizogibno ponovno opozoriti na hudo obremenitev, ki jo za okolje predstavljajo nepravilno odvrženi ostanki sveč in drugi odpadki. V tednu po 1. novembru bo na slovenskih pokopališčih ostalo na stotine kilogramov samo odpadnih sveč oziroma njihovih ostankov. Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje smo Slovenci namreč po porabi števila nagrobnih sveč na prebivalca v svetovnem vrhu, poraba pa je posebno velika ob dnevu spomina na mrtve. Dva milijona prebivalcev letno porabi kar 23 milijonov nagrobnih sveč. Če jih ne recikliramo, okolje obremenimo s 4.500 tonami odpadkov!

Na podlagi uredbe o ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami je družba Interseroh junija 2010 pripravila skupni načrt ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami, v skladu s katerim za svoje zavezance (to so proizvajalci, pridobitelji in uvozniki nagrobnih sveč) prevzema in zbira odpadne nagrobne sveče od izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki. Obenem poskrbi tudi za predelavo zbranih količin nagrobnih sveč, vodenje evidenčnih listov o količini prevzetih, zbranih in predelanih odpadnih nagrobnih sveč in za akcije obveščanja in ozaveščanja končnih uporabnikov in širše javnosti o namenih in ciljih zbiranja odpadnih nagrobnih sveč.

Sodobna in okolju prijazna tehnologija predelave odpadnih nagrobnih sveč namreč omogoča, da lahko velik del sestavnih delov nagrobnih sveč ponovno uporabimo. Tretjino povprečnega lončka nagrobne sveče, tako parafinske kakor elektronske, sestavljajo plastični materiali, med katerimi prevladuje PVC (približno 96 odstotkov), medtem ko so PP (okoli dva odstotka), PE in PET (od enega do dveh odstotkov) zastopani v veliko manjši meri.

Ker imajo našteti plastični materiali različne kemijske lastnosti, jih je treba na stopnji sortiranja dosledno ločevati. V nagrobni sveči je tudi parafin, ki predstavlja skoraj polovico skupne teže nagrobne sveče. En odstotek mase predstavljajo kovine, en odstotek pa so pri elektronskih nagrobnih svečah baterije, ki jih je prav tako mogoče reciklirati. Približno šestnajst odstotkov celotne mase prevzetih odpadnih nagrobnih sveč so nečistoče in drugi materiali, ki jih ni mogoče predelati.

Ko odpadne nagrobne sveče sortirajo in razvrstijo, jih je treba najprej ločiti po materialih, kar pomeni, da je treba odstraniti kovinske pokrovčke, plastiko pa razdeliti na zgoraj naštete frakcije, katerih stopnje reciklaže so različne. Skupaj je stopnja reciklaže odpadnih sveč ocenjena na okoli 75 odstotkov njihove celotne mase. Da bi bil postopek predelave odpadnih nagrobnih sveč kar se da učinkovit, je bistveno primerno ločevanje odpadkov na stopnji odlaganja. Pri tem prvi del odgovornosti nosijo upravljavci pokopališč, ki morajo zagotoviti, da so pokopališke površine opremljene z zadostnim številom zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov. Drugi, morda najpomembnejši del odgovornosti pa nosimo uporabniki.

Kako ločujemo odpadke na pokopališču?

 • odpadne nagrobne sveče: v posebnih zabojnikih se zbirajo samo odpadne nagrobne sveče;
 • biorazgradljivi odpadki: za zbiranje cvetja, listja, pokošene trave, plevela, stare zemlje lončnic, odpadkov od urejanja grmovnic, papirnatih vrečk in robčkov;
 • druga embalaža: za plastične vrečke in lončke, pločevinke, sestavljeno embalažo ter plastenke pijač, živil, čistil in pralnih sredstev;
 • drugi odpadki, ki niso biorazgradljivi: stiropor, plastificirani papir in folija, ohlajen pepel, krpe, usnje, tkanine, keramika in porcelan.

Ko se boste te dni odpravili na pokopališče počastit spomin na preminule, pomislite, koliko sveč vsako leto gori na pokopališčih in kakšne količine odpadkov nastanejo, če jih ustrezno ne ločujemo. Zato v skladu z akcijo Ministrstva za kmetijstvo in okolje ‘Sveča manj’ najprej pomislite, ali bi lahko število prižganih sveč vsaj nekoliko omejili.

V vsakem primeru pa poskrbite, da – če se kljub temu odločite za prižiganje sveč – sveče v tednih po 1. novembru, ko bodo že izrabljene, odvržete v za to namenjene zabojnike, in da nagrobnih sveč ne mečkate ali stiskate. Prav tako upravljavca pokopališča opozorite na zahteve, ki jih predpisuje zakonodaja, če na pokopališču ne opazite primernih zabojnikov za ločevanje odpadkov.

Vir:

fotografija: www.sxc.hu

Oglasi

1 comments

 1. Eko luč,Azaleja d.o.o. 27 januarja, 2015 at 16:08 Odgovori

  Smo podjetje ,ki se ukvarjamo z Eko projektom elektrifikacija razsvetljave večne lučke na grobovih za najemnike grobnega polja. vse večji so kupi odpadkov in s tem povečano onesnaževanje okolja,tudi od sveč in bateijskih vložkov.
  SKUPAJ LAHKO NAREDIMO NEKAJ DOBREGA ZA OKOLJE – NAŠA REŠITEV PREDVIDEVA ELEKTRIČNO VEČNO LUČKO. ZANJO LAHKO UPORABIMO OBSTOJEČO SVETILKO ALI PA SI IZBEREMO NOVO IZ NAŠEGA KATALOGA.Na spletu si lajko ogledate pod nazivom montaža trajnih sveč na pokopališču.Za vse inforamcije smo dosegljivi na gsm 03441-148 ali meil azaleja@amis.net.

  Eko luč,Azaleja d.o.o.

Dodaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.