REPORTAŽA: Komunalno podjetje Velenje, 1. del

Velenje, sodobno premogovniško mesto v Šaleški dolini, je bilo v družbi manjših obstoječih naselij zgrajeno v 50-ih letih večinoma z udarniškim delom. 

Kot takšno je vedno na poseben način odsevalo svoj napredni značaj. Sproščenost rudarjev, odprtost doline, vabljivost prostranih zelenic in svetlost njegovih modernistične arhitekture povezujejo ljudi z različnih delovnih in življenjskih področij. Glede na naše dosedanje izkušnje takšen duh jasno odraža tudi delo Komunalnega podjetja Velenje, ki smo se ga odločili obiskati kot prvega v seriji reportaž v okviru rubrike “Pod drobnogledom”. Pred vami je prvi del prispevka.

Ko smo v uredništvu razmišljali, kdo bi nam lahko predstavil celotno podjetje, a je podrobno seznanjen tudi s posebnimi dejavnostmi, ki nas zanimajo, smo najprej pomislili na Karmen Koželjnik, vodjo pogrebno pokopališke dejavnosti. Ob vstopu v pisarno na dogovorjeni sestanek s Karmen, obiskovalca nemudoma prepričata pozitivna energija in sproščenost. Vsekakor dobra popotnica za pričujočo reportažo! Ta je v veliki meri nastala na podlagi pogovora s Karmen in z njenim sodelavcem, Vladom Cenclem.

Izzivi ob ustanovitvi pogrebne službe v sklopu komunalnega podjetja in  vloga premogovnika

Za začetek je Karmen delila nekaj splošnih podatkov o Komunalnem podjetju Velenje; Pogrebna služba je le ena izmed komunalnih dejavnosti in ima svoje začetke v letu 1961, ko so v skladu z Zakonom o pokopališčih prenehale delovati pokopališke uprave Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki. Pokopi so se izvajali na pokopališčih v Družmirju pri sv. Mihaelu, v Škalah, Plešivcu, Šmartnem pri Velenju, Šentilju, Belih vodah, Zavodnjah in Šmartnem ob Paki.

PNT: S kakšnimi izzivi ste se srečali ob ustanovitvi pogrebne službe v sklopu komunalnega podjetja?

Karmen Koželjnik: Najprej je bilo treba zgraditi pokopališče z mrliško vežico in vsemi ostalimi spremljajočimi objekti v Podkraju, kar je bil za takratni KOC Velenje velik projekt. To je nato postalo skupno pokopališče za Velenje in Šoštanj. Pokopališče v Šmartnem pri Velenju je bilo namreč polno, pokopališče v Družmirju pri Šoštanju – največjem pokopališču v Šaleški dolini,  pa je bilo potrebno zaradi posledic rudarjenja na tem področju v celoti prekopati in posmrtne ostanke prenesti na novo lokacijo v Podkraj. Šlo je za več kot 1.100 grobov. A s finančno pomočjo Premogovnika Velenje (takratnega Rudnika lignita Velenje) je bilo zgrajeno novo pokopališče v Podkraju, ki smo ga odprli 1. julija 1968.

Novozgrajeno pokopališče v Podkraju

Pogled na novozgrajeno pokopališče v Podkraju leta 1968.

Znatna podpora Premogovnika Velenje pri gradnji novega pokopališča priča o veliki vlogi, ki jo v Velenju igra rudarska dejavnost in kultura, ki se je z njo razvila. To se še danes odraža tudi pri pogrebih; čeprav rudarski pogrebi ne potekajo izključno na pokopališčih pod upravo Komunalnega podjetja Velenje, je prav, da jim na tej točki kot stičišču preteklosti in sedanjosti namenimo nekaj besed. Po čem se rudarski pogrebi razlikujejo od ne-rudarskih, nam je na kratko pojasnil Drago Kolar, ki je med svojimi številnimi in raznovrstnimi dejavnostmi tudi po vsej dolini znani govornik na pogrebnih slovesnostih.

Pri tradiciji pogrebov tako še aktivnih kakor že upokojenih rudarjev je najpomembneje morda to, da sta – seveda po dogovoru s svojci – pri vsakem tovrstnem slovesu prisotni godba in častna straža. Rudarski 'kameradi' postavijo ikebano, v imenu podjetja govornik prebere častni govor, ki dodatno poveča veličastnost slovesa. Če je rudar v času smrti bil še aktiven, so prisotni tudi pevci in častna četa. Stroške krije podjetje, kar še enkrat potrjuje pomembno družbeno osveščenost in odgovornost velenjskega premogovnika.

Čeprav v zadnjih letih rudarstvo morda počasi izgublja svoj čar, je nositi rudarsko uniformo bila in še vedno je v prvi vrsti čast. “Zaslužili” so si jo le marljivi, delovni rudarji, udarniki. Temu je še danes prilagojeno tudi slovo od njih. S to mislijo se vračamo v sedanjost in k spoznavanju pogrebne in pokopališke dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje.

PNT: Kako pa je z upravljanjem pokopališč danes?

Karmen Koželjnik: Komunalno podjetje Velenje, je kot javno podjetje v okviru pogrebne dejavnosti pooblaščeno za upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč Podkraj in Škale ter izvajanje pogrebno pokopaliških storitev. Medtem, ko je pokopališka dejavnost sestavni del obveznih gospodarskih javnih služb, je pogrebna dejavnost deklarirana kot tržna dejavnost, ki jo v okviru pogrebno pokopališke službe izvajamo ob konkurenci ostalih ponudnikov na trgu. Ostala pokopališča so pod upravljanjem posameznih krajevnih skupnosti.

Na pokopališčih Podkraj in Škale je trenutno 4.584 aktivnih grobnih mest, od tega 17 grobnic, 3.167 družinskih, 113 enojnih, 1.153 žarnih in 29 otroških grobov ter 105 žarnih grobnih mest v žarnem zidu.

V koraku s časom

Čeprav to dejstvo marsikomu ni povsem všeč, smo že večkrat povedali, da je jasno, da tudi pogrebna in pokopališka dejavnost postajata vse bolj komercialni. Tudi na tem poslovnem področju si je tako treba izboriti svoj prostor in strankam nenehno zagotavljati, da so tvoje storitve najkvalitetnejše, najhitrejše, najcenejše – in še kakšen 'naj' bi se našel. Zanimalo nas je tudi, kako te smernica razumejo in kako se nanje odzivajo v velenjski komunalni.

PNT: Po novem je na pokopališču v Podkraju urejen tudi prostor za raztros pepela, kar je tudi sicer precej nov pojav v svetu pogrebništva? Kako ste se odločili za to?

Karmen Koželjnik: Že nekaj časa je bilo veliko povpraševanja po možnosti tovrstnega pokopa tudi v Velenju in okolici. V našem podjetju se vedno trudimo slediti željam strank, čeprav to ni vedno mogoče. Zaradi umestitve 3. razvojne osi v območje planirane razširitve pokopališča, so trenutno zaustavljene vse aktivnosti pri pridobivanju gradbenega dovoljenja za Projekt razširitve pokopališča s parkirišči preko potoka Veriželj in aktivnosti izdelave projektne dokumentacije za izdelavo osebnega prehoda preko potoka Veriželj. V kontekst zaustavitve je vključena tudi prvotno predvidena lokacija za raztros pepela na vrhu gozdnatega pobočja, ki je pogojena s širitvijo pokopališča. Z racionalnim in premišljenim pristopom v sklopu priprave novih žarnih grobnih mest na JZ delu pokopališča smo pripravili načrt ureditve prostora za raztros pepela pokojnih, ki je bil s strani MO Velenje in Občine Šoštanj dobro sprejet in potrjen, mi pa smo ga v letu 2012 tudi realizirali. Prostor je namreč primerno odmaknjen od obstoječih grobnih mest, ima tlakovano potko, omejujejo ga na novo posajene ciprese, vhod pa je posebej zavarovan. Pred vhodom v ta prostor sta že postavljeni tudi napisni plošči, kamor bomo vpisovali podatke pokojnikov, ki bodo tam pokopani.

Prostor za raztros pepela

Prostor za raztros pepela

PNT: Kakšen pa je sam postopek? Kako se razlikuje od običajnega žarnega pokopa?

Karmen Koželjnik: Prijava smrti in pogrebni protokol je pri raztrosu pepela pokojnih na zato urejenem prostoru na pokopališču Podkraj vse do pokopa, to je do samega raztrosa pepela, popolnoma enak kot pri običajnem žarnem pokopu. To pomeni, da ni treba iskati posebnega soglasja ali dovoljenja za raztros pepela na pokopališču. Pravila pa so seveda malo drugačna, če stranke želijo raztros pepela izven urejenega območja (npr. v gorah, morju ipd.).

V skladu z našim prepričanjem, da je na vseh življenjskih področjih treba ne le slediti smernicam, temveč tudi sodelovati pri njihovem oblikovanju, se nam je na tem mestu pojavila zamisel, ki združuje velenjsko rudarsko tradicijo in naprednost Komunalnega podjetja Velenje. Glede na vse večjo priljubljenost raztrosov pepela tako izven kakor tudi na pokopališčih ter glede na ljubezen, ki jo številni rudarji čutijo do jame, morda ni povsem brezsmiselno razmišljati tudi o raztrosu pepela v rudarski jami! Ne vemo še, ali je takšna zamisel povsem izvedljiva, naj pa ostane vsaj kot hrana za misli. Načrte za prihodnost pustimo za enkrat še malo na strani in se vrnimo h Komunalnemu podjetju Velenje ter njihovi naprednosti.

PNT: Imamo občutek, da se ves čas še posebej trudite ostati v koraku s časom in da ste precej napredni na svojem področju. Katere so vaše ključne prednosti, na kaj ste najbolj ponosni?

Karmen Koželjnik: Kakor sem že dejala, se ves čas trudimo delovati v skladu z željami in povpraševanjem strank. Prednost obeh pokopališč Podkraj in Škale je zagotovo njuna lokacija v naravnem okolju, v zelenju. Umeščeni sta v izjemno lepo okolje, obkrožata ju čista in urejena narava in gozd, kar daje pokopališčema posebno vrednost.

Poleg tega smo ponosni, da smo v okviru celovite ureditve pokopališča Podkraj leta 2011 pričeli z aktivnostmi prekopa pokojnih iz socialnega dela pokopališča v grobnico B/11/1 (t.i. socialno grobnico). Cilj prekopov pokojnih iz obstoječih, dokaj neurejenih enojnih grobov, je bil poleg vizualne ureditve pokopališča tudi pridobitev dodatnih pokopnih površin za klasične grobove v okviru obstoječega pokopališča, kar je posebej pomembno tudi za prihodnje generacije, saj se vse bolj pojavljajo vprašanja pomanjkanja pokopnih površin.

Omenila sem tudi že ureditev prostora za raztros pepela, ponosni pa smo tudi na moderno in funkcionalno zasnovan poslovilni prostor z urejenimi vežicami. Te so ogrevane v zimskem času in prezračevane v poletnem, kar se je pokazalo za izjemno koristno! V sklopu teh prostorov na željo svojcev brezplačno organiziramo pogrebno slovesnost oziroma slovo pred upepelitvijo pokojnih.

Poslovilni prostor na pokopališču Podkraj

Poslovilni prostor na pokopališču Podkraj

Ne smem pa pozabiti na eno ključnih inovacij, ki je do sedaj naletela na izjemno ugoden odziv obiskovalcev pokopališča; to je info portal, ki je postavljen ob samem vhodu v poslovilno dvorano, ki je informacijska točka, s pomočjo katere uporabnike obveščamo o vseh pomembnih stvareh v zvezi s pokopališčem, vsebuje pa tudi tako imenovani “iskalnik grobnih mest”. Ta iskalnik omogoča preprosto iskanje lokacij grobnih mest, kjer ležijo posamezni pokojniki. Prikaz je tako številčen (oznaka grobnega mesta), kot tudi grafičen (prikaz poti, ki vodi od točke info portala do območja iskanega grobnega mesta). Podatke v registru pokojnih dnevno osvežujemo. Info portal vsebuje podatke o lokaciji pokopanih za pokopališči, ki jih upravljamo, torej tako za pokopališče Podkraj, kakor tudi Škale. Do info portala lahko dostopa vsakdo in poišče tudi ostale informacije vezane na pogrebno pokopališko dejavnost Komunalnega podjetja Velenje ali za dežurno kontaktno osebo v pogrebni službi, cenik pogrebnih in pokopaliških storitev, obveščanje o pogrebih ali druga razna pomembna obvestila.

Kar pa se samega zagotavljanja storitev in odnosa s strankami tiče, moram poudariti, da je eno naših osnovnih vodil, da nikoli ne zapademo v neko rutino, ampak da se resnično prav vsak primer, vsaka prijava smrti obravnava individualno. Pri tem se vseskozi maksimalno prilagajamo željam in potrebam svojcev. Ne samo pri izbiri žalne glasbe, organiziramo tudi poleg tako imenovanih standardnih udeležencev protokola (pevci, govorniki, izvajalca s trobento) tudi igranje žalostink na citre, na kitaro, na klaviature, na harmoniko, trobilni kvartet ipd. Vendar pa pri organizaciji pogreba namreč izkušnje kažejo na to, da si svojci želijo ravno čim več organizacije v rokah pogrebne službe, saj jih to v težkih trenutkih žalovanja razbremeni.

S to mislijo in dilemo glede pristopa k delu s strankami v pogrebni in pokopališki dejavnosti zaključujemo prvi del reportaže. Načrte v prihodnje in naše splošne ocene preberite v drugem delu prispevka

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.