REPORTAŽA: Komunala Velenje - pogled v prihodnost, 2. del

Kot smo ugotovili in potrdili v 1. delu reportaže, so v Komunalnem podjetju Velenje resnično prepoznali vrednost sledenja zadnjim smernicam in željam strank – še ena potrditev je tudi dejstvo, da so sklenili pogodbo s podjetjem Algordanza o izdelavi spominskih diamantov iz pepela preminulih –, nas je zanimalo še njihovo strateško razmišljanje tako o dejavnosti podjetja samega kot širše pogrebne dejavnosti v Sloveniji.

PNT: Kaj pa kakšne pomanjkljivosti, zagotovo obstaja področje, ki bi ga bilo potrebno izboljšati?

Karmen Koželjnik: Seveda, vedno so stvari, ki jih lahko izboljšamo. Težava, če se lahko tako izrazim, je na primer malce težja dostopnost do višje ležečih etaž z grobnimi mesti, katere dostopnost smo skušali “ublažiti” z namestitvijo varovalnih ograj. Pri iskanju ustrezne rešitve in nadaljnji pripravi grobnih mest na težje dostopnih območjih, bomo težili k ureditvi, ki bo poleg lažjega dostopa, omogočala tudi nemoteno izvajanje pogrebno pokopaliških storitev, rednih vzdrževalnih del ( zbiranje odpadkov, zimsko vzdrževanje).Pokopališče Podkraj

Urejenost pokopališča s cipresnimi zasaditvami, ki nudijo veliko mero intimnosti in so tudi vizualno privlačne, pa predstavljajo tudi veliko nevarnost za požare ter višje stroške vzdrževanja. Za povečanje požarne varnosti smo v letu 2011 dobavili in na pokopališču Podkraj namestili 15 gasilnih aparatov, ki so na razpolago v primeru požara. O nevarnosti požarov obiskovalce obveščamo preko obvestilnih tabel na vhodih in preko obvestil na info portalu.

Verjetno bo tudi zanimiv podatek, da na pokopališču Podkraj nastane dnevno povprečno 4 m3 odpadkov, od tega 1,8 m3 sveč in 2,2 m3 ostalih odpadkov, kar letno znaša 187 ton. Srečujemo se s problemom prinašanja odpadkov v zabojnike in kesone na pokopališče. Na pokopališču Škale smo ta problem odpravili, saj smo že uredili ekološki otok. V okviru reševanja problematike ločenega zbiranja in prevoza odpadkov na pokopališču Podkraj smo izdelali več alternativnih rešitev. Kot najugodnejša in za obiskovalce pokopališča je dobava mini električnega smetarskega vozila s kesonom in hidravličnim dvigom zabojnikov za smeti. Z električnim vozilom, ki bo popolnoma ekološko, brez hrupa in izpušnih plinov, kar Komunalnemu podjetju Velenje, kot nosilcu certifikata Sistema ravnanja z okoljem okolja prinaša dodaten ugled in reference, bomo znižali stroške zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov, fizično razbremenili delavce in obremenitev transportnih poti po samem pokopališču. Kesoni bodo namenjeni samo odpadkom iz pokopališča, bodo zaprti, zaklenjeni in s tem zavarovani pred nedovoljenim vnašanjem 'drugih odpadkov', ki niso odpadki iz pokopališča.

PNT: In načrti Komunalnega podjetja Velenje za prihodnost?

Karmen Koželjnik: Na pokopališču Podkraj načrtujemo preučitev, dopolnitev in posodobitev obstoječega ureditvenega načrta pokopališča Podkraj v skladu z izkazanimi potrebami in prostorskimi spremembami (umestitev 3. razvojne osi v  območje projektirane širitve pokopališča). Zaradi zagotavljanja zadostnega števila grobnih mest v obdobju iskanja in načrtovanja nove lokacije širitve pokopališča Podkraj, moramo maksimalno izkoristiti površine obstoječega pokopališča. 

Spominski diamant Algordanza

V kontekst širitve pokopnih površin ter priprave grobnih mest v okviru obstoječega ureditvenega načrta pokopališča sodi tudi odstranitev obstoječega stanovanjskega objekta nad pokopališčem. Poleg tega načrtujemo še izgradnjo drenaž, zamenjavo vrat na vhodih v pokopališče in sanacijo netesnih spojev na ostrešju poslovilnega prostora. V naslednjih letih planiramo tudi sanacijo obstoječih opornih zidov.

Pri pripravi novih grobnih mest se nagibamo k pripravi in ureditvi neformalnih žarnih in klasičnih grobov. Pri takšni ureditvi grobov so grobovi grajeni z enakimi nagrobnimi spomeniki, pokopne površine so zatravljene, za najemnike grobov pa pomeni manjši strošek urejanja grobov. 

Na pokopališču Škale bomo uredili odvodnjavanje meteorne vode iz pohodnih površin in poiskali rešitev še za eno vodovodno odjemno mesto.

Ker je pokopališče tudi prostor, kjer obiskovalci želijo tudi malo posedeti, se s kom pogovoriti, obuditi spomine na pokojne, bomo v ta namen obe pokopališči opremili še z dodatnimi klopmi.

Velike načrte imamo tudi s ponudbo storitev na info portalu; kot novost napovedujemo dostop do informacij na info portalu – iskalniku grobov preko spleta (od doma); prižig virtualne svečke in vpis v žalno knjigo pokojnega na info točki in preko spleta; izdelavo spominske knjige pokojnega preko spleta; na željo svojcev preko spleta prenos pogrebne svečanosti v živo.

PNT: Kaj pa menite o izboljšavah na širšem področju pogrebništva v Sloveniji?

Karmen Koželjnik: Vsekakor je posodobitev zastarele zakonodaje na prvem mestu. Po drugi strani bi se moralo predvsem izboljšati tudi stanje glede izobraževalnih programov, ki jih v Sloveniji močno primanjkuje.

Naš vtis in predlogi

Tako je Karmen primerno zaključila pogovor, mi pa smo pričeli z analizo in prelivanjem vtisov na papir. Namesto zaključka želimo dodati še nekaj opažanj in splošno mnenje o kvaliteti dela Komunalnega podjetja Velenje.

(+)

Prva stvar, ki smo jo opazili pri obisku je, da so vsi zaposleni zelo profesionalni, prijazni in dostopni ter razumevajoči do strank. Te so pogosto svojci umrlih, zato je še toliko pomembneje, da zaposleni ne dajejo občutka, da so stranke številke in da njihovo delo poteka kakor po tekočem traku. Poleg tega 24 ur dnevno in vse dni v letu deluje dežurna pogrebna služba, ki vedno nudi različne nasvete in vso potrebno pomoč.

Še ena zelo človeška in pomembna lastnost njihovih storitev, ki je še posebej pomembna v okviru trenutne krize je, da lahko svojci stroške pogreba plačajo v obrokih. Na ta način jim Komunalno podjetje Velenje olajša finančno breme, ki v čustveno napornem času izgube ni nič kaj lahko.

Kot smo že dejali, podpiramo tudi dejstvo, da v podjetju skrbijo za ohranjanje rudarske tradicije, a so hkrati odprti za nove trende, o čemer pričata tako nedavna postavitev info točke kakor ponudba spominskih diamantov. Upamo, da bodo delo na takšen način nadaljevali tudi v prihodnje!

 

(–)

Čeprav smo bili z obiskom v Komunalnem podjetju Velenje zelo zadovoljni, želimo ponuditi nekaj izključno dobronamernih predlogov, ki bi po naši presoji lahko dodatni dvignili kvaliteto njihovih storitev.

Prvi predlog je večji poudarek na pogrebih po meri človeka. Vsak posameznik je namreč edinstven, zato bi bilo prav, da – čeprav v Komunalnem podjetju Velenje to že počnejo – imajo svojci še bolj odprte roke pri organizaciji pogreba, izbiri žalne glasbe iz dane ponudbe in drugih spremljevalnih dejavnosti, ki jih želijo vključiti v žalno slovesnost.

Ne nazadnje še nekaj besed o spletni dostopnosti pogrebne dejavnosti Komunalnega podjetja Velenje; zaradi širokega nabora dejavnosti, ki jih komunalna podjetja pokrivajo (oskrba z vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki ipd.) in niso povezani s pogrebno in pokopališko dejavnostjo, predlagamo še vizualno ločitev spletne strani pogrebnega sektorja komunalnega podjetja. Na ta način bi bila njihova ponudba še jasnejša, prišla bi bolj do izraza in bi bila dostopnejša.

Povsem za konec, se želimo Komunalnemu podjetju Velenje še zahvaliti še za podporo našemu zavodu Pogreb ni tabu, ki je prav tako dokaz, da se v podjetju zavedajo, da je na tem področju še veliko prostora za napredek! V prepričanju, da v Komunalnem podjetju Velenje dobro opravljajo svoje delo in z željo, da kar se da uspešno in uporabnikom prijazno poslujejo tudi v prihodnje, jim iz uredništva želimo rudarski: “Srečno”!

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.