Krsta, žara, pepel in veter - raztros pepela izven pokopališč

Še pred dvema desetletjema je veljalo, da je klasični pogreb s krsto edina sprejemljiva oblika pogreba. Takrat se je v Sloveniji za pogreb s krsto odločilo kar 90 odstotkov ljudi, za upepelitve pa le desetina. Danes je to razmerje obratno in se je prevesilo v korist upepeljevanja posmrtnih ostankov preminulih. Pogreb z žaro, nekoč alternativno obliko pokopa, danes vse pogosteje nadomešča še novejša oblika pokopa, in sicer raztros pepela posmrtnih ostankov na pokopališču, morju ali drugi lokaciji glede na želje preminulega in njegovih svojcev.

Čeprav še ne moremo govoriti o točnih odstotkih in pogostosti raztrosov pepela, pa lahko zagotovo rečemo, da bo ta oblika kmalu postala popolnoma sprejeta kot »normalna« oziroma vsakdanja oblika slovesa. Večja slovenska pokopališča so zaradi povečanega povpraševanja že uredila primerne prostore za raztros. Svojci pokojnega se glede raztrosa dogovorijo na pokopališču oziroma v pogrebni službi, ki upravlja s pokopališčem. Ker pa je raztros pepela možen in vse pogostejši tudi izven pokopališča, nas je zanimalo, kakšen je postopek pridobitve dovoljenja za takšno pogrebno slovesnost in na katerih lokacijah je raztros posmrtnih ostankov sploh možen.

Z vprašanji smo se obrnili na večje občine, na njihove oddelke za družbene dejavnosti.

Raztros pepela izven pokopališča: postopek

Raztros pepela je možen tudi na morju in gorahRaztros pepela zunaj pokopališča je možen na podlagi dovoljenja pristojne občine ali upravne enote. Za takšno obliko raztrosa lahko zaprosijo zakonec ali svojci pokojnega, ki morajo za dovoljenje za pokop oziroma raztros pepela zunaj pokopališča plačati upravno takso v višini 22,66 evra. Lahko pa svojci pooblastijo tudi pogrebno podjetje, da v njihovem imenu pridobi vsa potrebna dovoljenja.

Svojci pokojnega se tako najprej zglasijo na oddelku za družbene dejavnosti tiste občine ali upravne enote, kjer bo pepel pokojnega raztrosen. Tam izpolnijo in oddajo vlogo za raztros pepela izven pokopališča. K tej vlogi je treba priložiti mrliški list, potrdilo o upepelitvi in tudi dovoljenje lastnika parcele oziroma zemljišča, kjer želijo opraviti raztros, če parcela ni v lasti države. Če je lastnik parcele fizična oseba, je potrebno tudi njegovo dovoljenje za raztros v obliki preproste pisne izjave. Pogosto je poleg vloge treba oddati tudi izris lokacije iz zemljiškega katastra, ki natančno opredeljuje lokacijo za raztros (številka parcele)*.

Ko je vloga popolna, pristojna občina ali upravna enota v nekaj dneh izda odločbo za raztros. Pristojni organ lahko zavrne izdajo dovoljenja le, če bi bil raztros pepela na določenem kraju v nasprotju z drugimi predpisi oziroma bi predstavljal nedopusten poseg v pravice tretjih.

Izvedba raztrosa

Zakon ne določa, da mora biti na raztrosu pepela prisotna uradna oseba. Nekatera pogrebna oziroma komunalna podjetja pa zaradi transparentnosti pri tem vseeno vztrajajo. Poleg tega pogrebna podjetja pri raztrosu pepela uporabljajo posebno raztrosno žaro, s pomočjo katere je raztros lažji in elegantnejši. Pri tem pa ne pozabite, da je pri organizaciji pogrebne slovesnosti v prvi vrsti prav, da upoštevate želje pokojnika, ki oziroma če jih je izrazil glede svojega pogreba. Če je med njimi tudi raztros pepela zunaj pokopališča, se lahko po nasvet obrnete na našo brezplačno svetovalnico. Ustrezna svetovalka vam bo pomagala urediti vse upravne zadeve.

Prispevek napisala Helena Grgič, objavljen v reviji Pogreb ni tabu, št. 2

Vir: Davčni portal Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve

* Postopek za pridobitev dovoljenja za raztros izven pokopališča se lahko v nekaterih korakih razlikuje med posameznimi upravnimi enotami oziroma občinami, zato bralcem priporočamo, da vse podatke še enkrat preverijo na pristojnem uradu.

 

Oglasi

3 comments

 1. Dušan Mernik 6 julija, 2016 at 18:04 Odgovori

  Pozdravljeni.
  Tudi sam si želim, da se od mene poslovijo le najožji družinski člani in pepel raztresejo kar na vogal parcele, ki je v moji in ženini lasti.
  Hočem mirno slovo brez velikega pompa od raznih govornikov, pevcev, trobentačev itd.

  Pozdravljam takšno možnost.

 2. Stojan Brajkovič 3 avgusta, 2016 at 08:10 Odgovori

  Že vse življenje si želim pogreb brez vsake ceremonije v krogu najožjih članov družine ali samo partnerja, izven pokopališča, brez prisotnosti uradnih oseb, preprosto z raztrosom, z najnižjimi možnimi stroški.

  Želim si tudi enostavnejši administrativni postopek za raztros pepela za tiste, ki nimamo lastnih zemljišč.

  Pozdravljam možnost take oblike pogreba.

 3. Mladn Braučič 19 oktobra, 2016 at 09:20 Odgovori

  Pogreb z najnižjimi možnimi stroški,je pravi način slovesa.Ne vidim razloga,da bi za moje mrtvo telo svojci zapravljali denar.Upepelitev in raztros pepela po moji zemlji,v vogalu parcele,pod živo mejo,v krogu tistih,ki si želijo mirnega slovesa,je moja želja.

Dodaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.