Pomembne novosti za pogrebna podjetja

Vstop v novo leto je pogrebni in pokopališki dejavnosti prinesel nekaj pomembnih novosti.

Za vsa podjetja, ki opravljajo pogrebne dejavnosti je z novim letom v veljavo stopila pomembna sprememba glede izplačil pogrebnin. In sicer je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporočilo, da od 1. januarja 2015 pogrebnim podjetjem ni več treba pošiljati zahtevkov za izplačilo pogrebnine , tj. posebne oblike izredne denarne pomoči pri kritju stroškov pogreba. Pomoč sicer še vedno pripada socialno najšibkejšim in o upravičenosti do pomoči še vedno odloča pristojni Center za socialno delo. Slednji bo še naprej izdajal potrebne odločbe, le da se pogrebnine od novega leta izplačujejo sistemsko na podlagi izdane odločbe.

pogrebnineZa vse zaposlene in vsa podjetja, ki delujejo v okviru pogrebnih dejavnosti je zagotovo razveseljiva tudi novica, da je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi sklepa Vlade RS ponovno pristopilo k pripravi osnutka Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč. Konec prejšnjega leta je Računsko sodišče v svojem revizijskem poročilu tudi potrdilo, da Vlada RS pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti ni bila učinkovita ter da se nadzor nad sprejemanjem in izvajanjem predpisov občin – ki same urejajo to področje in določajo cene storitev – ni izvajal. V tej luči Obrtna zbornica Slovenije, še posebej pa Odbor pogrebnih dejavnosti, nadaljujeta aktivnosti za pripravo zakona, ki bi v skladu s sklepom Vlade RS plačniku in naročniku storitev omogočal prosto izbiro ponudnika.

Vsem zaposlenim v pogrebni dejavnosti želimo, da letos vendarle dočakajo nadvse potreben novi zakon!

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.