Javna obravnava predloga Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je 26.5.2015 Predlog Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč (Zakon) posredovalo v javno obravnavo, ki bo trajala 30 dni.

Predlog je objavljen na spletni strani MGRT

Vse člane Odbora pogrebnih dejavnosti in odbora kamnosekov smo po e-pošti že obvestili o javni obravnavi. Zbor članov Odbora pogrebnih dejavnosti bo sklican predvidoma v drugi polovici meseca junija, še pred koncem javne obravnave. Pripombe na predlog zakona, ki je v javni obravnavi bomo pošiljali tudi preko območnih obrtno-podjetniških zbornic, da bo zajeto čim širše področje celotne Slovenije in s tem različna problematika majhnih in velikih občin.

Vir fotografije: rtvslo.si

Pripombe bodo tako, kot na vse osnutke do sedaj, ki jih je bilo letos že več, pripravili člani Obora pogrebnih dejavnosti skupaj s Sekcijo cementninarjev, kamnosekov in teracerjev, zato vas prosimo, da nam vaša morebitna stališča in pripombe na posamezne člene predloga zakona pošljete na naslov vlasta.markoja@ozs.si oziroma igor.pipan@ozs.si najkasneje do 15.6.2015.

OZS se namreč že več let zavzema, da bi se morali tako pogrebna, kot kamnoseška dejavnost, v celoti izvajati v okviru proste gospodarske pobude, kot tržna dejavnost. Ves čas posebej opozarjamo, da stroške kamnoseških, pogrebnih in pokopaliških storitev plača naročnik storitev sam (pogrebnina je le še posebna oblika denarne pomoči za socialno najšibkejše), zato bi moral imeti vsak potrošnik možnost izbire na trgu.

OZS zahteva, da se pri pripravi novega zakona dosledno upoštevajo sklepe prejšnje Vlade RS z dne 27.03.2014 in 10.04.2014, ki jih je potrdila sedanja vlada konec leta 2014 ter ugotovitve, stališča, priporočila in mnenja Računskega sodišča RS in Javne agencije RS za varstvo konkurence.

Tudi sosednja država Hrvaška je že sprejela povsem novi zakon o pogrebni dejavnosti »Zakon o pogrebničkoj djelatnosti«, s katerim je pogrebno dejavnost povsem odprla trgu. Hrvati med drugimi poudarjajo, da gre za implementacijo evropske Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu v njihovo zakonodajo, na kar smo tudi mi že večkrat opozorili, da bi morali to direktivo dosledno upoštevati pri sprejemanju našega zakona. Pogrebna dejavnost je bila pri njih do sedaj urejena podobno kot pri nas, po njihovi terminologiji, kot komunalna dejavnost oz. po naši terminologiji, kot gospodarska javna služba, zaprta prostemu trgu in kot taka, po njihovem stališču, v neskladju s prej omenjeno evropsko direktivo, ker omejuje enake možnosti nastopanja na trgu.

Ponovno pri ministru Počivalšku

Predsednik OZS Branko Meh in Jožica Coif, predsednica odbora pogrebnih dejavnosti ter Andrej Benko, član odbora so se sredi maja ponovno udeležili sestanka pri ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravku Počivalšku. Sestanek je bil sklican, ker je v pripravi nov osnutek Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter upravljanju in urejanju pokopališč (zakon). Na sestanku so bili tokrat predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih oblin Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Minister je uvodoma povedal, da je namen sestanka poizkus zbliževanja različnih konceptov zunanjih deležnikov pri pripravi osnutka predloga zakona še pred posredovanjem v javno obravnavo. Problematika je namreč zelo zahtevna in jo je težko uskladiti z vsemi zunanjimi deležniki. Mag. Dušan Pšeničnik, generalni direktor direktorata za notranji trg je povedal, da so po dolgotrajnih usklajevanjih sedaj štiri različne variante oziroma konceptualne predloge zakona. Po razpravi na sestanku je bilo jasno, da vsi prisotni ostajajo na enakih izhodiščih, kot v preteklosti, zato je minister Počivalšek zaključil, da bo predlog zakona kljub konceptualnih razlikam posredovan v javno obravnavo.

 

Oglasi

1 comments

  1. ŠTIGLIC ALOJZ S.P. RADMIRJE 10 7 decembra, 2015 at 18:51 Odgovori

    SPOŠTOVANI
    ŽELIM PODATI SVOJE MNENJE IN IZKUŠNJE KI JIH IMAM O KONCESIJAH OZIROMA NEKATERE OBČINE SO POOBLASTILE POGREBNA PODJETJA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI V NJIHOVI OBČINI, KAR SE MI ZDI VELIKO MONOPOL GLEDE CEN STORITEV IN TUDI TO DA POGREBNO PODJETJE KI JE POOBLAŠČENO NI PLAČALO KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI , KI PAČ NI BILA RAZPISANA , AMPAK POOBLASTILO PODELJENO ?.
    NA TEM PODROČJU JE VELIKO NEDOREČENIH STVARI IN TUDI DVOMOV GLEDE POŠTENO OPRAVLJENE STORITVE, V TEJ DEJAVNOSTI ŽE DELAM 23 LET IN VEM KAKO DELAJO KONCESIONARJI V MALIH OBČINAH IN KOLIKO GOLJUFIJE JE PRI TEM. ZATO SEM MNENJA DA SI MORA NAROČNIK STORITEV SAM IZBRATI POGREBNO PODJETJE KI MU ZAUPA OBČINA OZIROMA KOMUNALA PA NAJ POSTAVI PRAVILA ,KI NAJ VELJAJO ZA POGREBNA PODJETJA KI OPRAVLJAJO STORITEV, TO BI NAJ VELJALO SAMO ZA MALE OBČINE TUDI PRAPROŠČAKA IN ČISTILKO KI ČISTI POSLOVILNO VEŽICO LAHKO PLAČA POGREBNO PODJETJE NATO PA RAČUN IZSTAVI OBČINI.
    LEPO VAS POZDRAVLJAM ALOJZ ŠTIGLIC

Dodaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.