Uredba o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe

Že nekaj časa je bilo vprašanje o tem, kdo in za kakšno ceno opravi prvi prevoz pokojnika. Na pobudo zasebnikov je MGRT pripravil predlog uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe v lanskem letu.

 Vendar so ga na GZS-ju in združenju občin zavrnili kot neprimernega. Nato je Inštitut za javne službe opravil analizo stanja opravljanja te službe in izpostavil nejasnosti in dileme ter podal določene strokovne podlage za pripravo uredbe.

Na podlagi strokovnih predlogov so uredbo dopolnili in dne 26.1.2018 so v uradnem listu RS št. 5/2018 objavili Uredbo za oblikovanje cen 24 -urne dežurne službe.

Z objavo uredbe so izdani vsi podzakonski akti, ki jih morajo v skladu z Zakonom o pogrebni dejavnosti in pokopališki dejavnosti Uradni list RS št. 62/16 pripraviti državni organi. Lokalne skupnosti morajo pozvati že izbrane izvajalce javne sužbe, da oblikujejo ceno v skladu z uredbo in jim pošljejo v potrditev oziroma morajo čim prej izbrati izvajalca javne službe.

Uredba določa izhodišča za oblikovanje cen, sestavo cene, predračunsko ceno, kdo poravna stroške javne službe, način poročanja, nadzor in prehodne in končne določbe.

 

V izogib posledicam različnega tolmačenja in razumevanja posameznih določil uredbe se je MGRT dogovoril z Inštitutom za javne službe, da bo, ob sodelovanju z MGRT, organiziral strokovno srečanje, kjer bodo pojasnena izhodišča za pripravo uredbe in določila uredbe. Strokovno srečanje se predvideva v začetku marca.

Ministrstvo še pove, da bodo obvestili oz. objavili točen datum srečanja.

 

Povezava do uradnega lista: www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0215/uredba-o-metodologiji-za-oblikovanje-cen-24-urne-dezurne-sluzbe

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.