ENA IZKUŠNJA JE VREDNA VEČ KAKOR TISOČ BESED

Bioterapija je naravna metoda, s katero bioterapevt posreduje univerzalno energijo človeku ali drugemu živemu bitju in ki je ustrezna v vseh življenjskih situacijah, bodisi ob bolezni, slabem počutju, bolečinah, bodisi kot podpora v težkih trenutkih. Primerna je torej tudi za terminalne bolnike in umirajoče, ki jim lahko olajša slovo od življenja, in za žalujoče, ki se po izgubi bližnjega soočajo s psihično in fizično izčrpanostjo, nespečnostjo, depresijo ipd.

Veliko ljudi, menda celo vedno več, se zateka k alternativnim in dopolnilnim metodam zdravljenja. Pri nas, ne pa tudi v tujini, je uradna šolska medicina različnim zdravilskim metodam na splošno dokaj nenaklonjena, češ da njihovo delovanje ni znanstveno dokazano. A kar danes morda še ni do kraja raziskano, nekoč morda bo, podobno kakor so bile vse znanstvene teorije nekoč, preden so postale doktrinarne, znanstvena avantgarda. Naloga znanstvenikov namreč ni le, da se ukvarjajo s tistim, kar že poznamo, ampak je predvsem razumeti in razložiti neraziskano ter razširiti meje znanega in preverjenega.

Alternativne metode kot dopolnitev uradne medicine

Če človek ni zagovornik alternativnih metod zdravljenja kar vsevprek ali na splošno, je javno govoriti o novih spoznanjih, če ta še niso znanstveno v celoti dokazana, najbrž dokaj nehvaležno dejanje. Vendar je to potrebno, saj je v času, ko se javno zdravje slabša, treba uporabiti prav vse, kar lahko bolniku ali človeku s težavami pomaga, pri čemer pa je treba poudariti omejitve alternativnih postopkov, ki so lahko le dopolnitev uradni medicini. V slovenskem prostoru za zdaj zdravilstvo in večina alternativnih metod zdravljenja niso del uradne doktrine, a nekatere med njimi nedvomno nekoč bodo, kakor so že v številnih drugih državah. Dopolnilne metode zdravljenja so namreč lahko zelo uspešne, če jih izvaja ustrezni in usposobljeni zdravilec.

Pri razumevanju in razlagi alternativnih oblik imajo pomembno vlogo predsodki, neznanje, vzgoja, religija, kultura, tradicija in drugo, zato se zahodna znanost in vzhodne vede glede tega zelo razlikujejo. Zahodna znanost namreč tistega, česar se ne da izmeriti in objektivizirati, ne priznava, zanjo ne obstaja in se ni zgodilo. Vzhodnjaške vede so drugačne, saj pri njih veliko pomenijo tudi doživeta izkušnja, intuicija, domišljija, ustvarjalnost, abstraktnost in duhovnost. Kitajski rek pravi, da je ena izkušnja vredna več kakor tisoč besed, kar pomeni, da analiza, kako in zakaj je do nečesa prišlo, ni najpomembnejša, kakor je to za zahodne znanosti.

Človek je mikrokozmos

Tudi Zemlja je obdana z električnim krogom, predvsem pa je le eden od več milijard planetov v vesolju, ki je ogromno polje energije in informacij. V vesolju je snov le zgoščena oblika energije, Zemlja v njem je le njegov majhen prašni delček. Skoraj gotovo smo ljudje ter druga živa in mrtva narava sestavljeni in delujemo po enakih načelih kakor vesolje. Človek je vesolje v malem, s stališča kvantne fizike je telo sestavljeno podobno kakor vesolje, torej iz energije in informacij. Človek je torej energetsko in informacijsko bitje, sestavljeno iz snovi, ki je po teoriji kvantne fizike le zgoščena oblika energije. Ker je človek tudi električno bitje, je občutljiv in ranljiv na spremembe električnega in elektromagnetnega polja.

Okolje, ki nas je ustvarilo in ki obstaja že milijarde let, je verjetno inteligentnejše od nas, znanost pa le poskuša odkriti zakonitosti tega, kar je narava ustvarila že zdavnaj. Že v starodavnem kitajskem besedilu iz prvega stoletja pred našim štetjem je zapisano, da je edino, kar je v vesolju nespremenljivega, nenehna sprememba.

Pomembna lastnost telesa in vseh njegovih sestavnih delov je električno in elektromagnetno polje. Zlasti srce in živčni sistem delujeta po principu elektrike. Za to danes ne potrebujemo več dokazov, saj je splošno znano, da na primer z elektrokardiogramom (EKG) merimo električno aktivnost srčne mišice, z elektroencefalogramom (EEG) pa električno aktivnost možganskih celic. Za ta dva organa poleg diagnostičnih instrumentov uporabljamo tudi električne aparate v zdravilne namene, na primer defibrilator. Podobno znajo nekateri v zdraviteljske namene uporabljati bioenergijo. Pri tem je treba opozoriti, da je treba pred odločitvijo za bioterapijo preveriti ponudbo, saj je trg bioterapevtskih storitev neurejen. Najmanj, kar je potrebno, je, da ima bioterapevt na svoji spletni strani transparentno prikazane podatke o svoji usposobljenosti in svojem delu ter cenik zanj.

Nemogočih sanj ni

Vprašanje, ali imamo ljudje sposobnost komunikacije z energijo in informacijami iz vesolja, zanima številne strokovnjake z različnih področij. Nikomur nanj še ni uspelo z gotovostjo odgovoriti, a pravijo, da ni nemogočih sanj, je samo naše omejeno dojemanje vsega, kar je mogoče. Morda si je težko predstavljati, da lahko misli, energija in informacije potujejo okrog Zemlje in po vesolju ter kako možgani oddajajo in sprejemajo sporočila. A v podpornih možganskih celicah so nekakšne antene za sprejem energije in informacij. Da bi to razumeli, moramo spremeniti način razmišljanja in si zamisliti brezžično komunikacijo in tehnologijo.

Danes ljudje sprejemajo, da radijske ali televizijske valove prek oddajnika pošljemo v vesolje in da lahko skoraj hkrati vidimo in slišimo dogodek, ki se pravkar dogaja na drugem koncu sveta. Tudi radar in prenosni telefon delujeta na principu oddajanja in sprejemanja elektromagnetnih valov. Vendar so v primerjavi z možgani oddajniki, sprejemniki in pretvorniki elektromagnetnih valov zelo primitivni instrumenti, zato nas ne bi smelo čuditi, da imajo tudi možgani sposobnost sprejemanja in oddajanja elektromagnetnih in drugih valov. So namreč tudi bioelektrični, in ne le biokemični organ. Vsaka misel je pravzaprav kodirana elektromagnetna energija in informacija. Telepatija, prenos misli na daljavo, prav tako poteka prek elektromagnetnih in drugih danes še ne merljivih valov.

Človek kot proizvod svojih misli

Tudi transcendentalna meditacija ni lari fari, ampak znanstveno podprta miselna tehnika, s katero dosežemo globoko sproščenost in visoko stopnjo budnosti in ki se jo je mogoče naučiti. Z njo dosežemo številne ugodne in zdravilne učinke ter upočasnimo in sinhroniziramo možganske valove alfa v obeh možganskih polovicah, spremembe pa so vidne tudi v EEG. Čeprav obstaja veliko vrst meditacije, vsaka seveda nima preventivnega in terapevtskega učinka, čeprav nam lahko pomaga vse, kar nas upočasni in sili k potrpljenju ter nas postavlja nazaj v počasne kroge narave. Možgani izkušenega meditanta (osebe, ki se ukvarja s transcendentalno meditacijo) so med vadbo v alfa valovih s frekvenco okoli 8 Hz.

Z možgani lahko vplivamo na um in telo, bodisi pozitivno bodisi negativno. Že Mahatma Gandhi je rekel, da je človek proizvod svojih misli: kar misli, to postane. Danes tudi uradna medicina priznava placebo in nocebo, torej pozitivni in negativni učinek neke snovi ali posega zaradi prepričanja osebe o njem. Učinek placebo in nocebo ni nič drugega kakor posledica delovanja možganov, kar pomeni, da možgani ustvarijo tak učinek, kakor si ga zamislijo. V tem je morda tudi paradoks uradne medicine, ki priznava učinek placeba in noceba, ne prizna pa, da imajo um in možgani veliko moč delovanja in zdravljenja.

Vpliv elektromagnetnega polja na človeka

Delovanje bioenergije na človeka nekateri utemeljujejo s tako imenovano Schumanovo votlino in resonančno frekvenco energije v tem polju in njegovi okolici. Gre za zanimivo hipotezo, da se ojačani valovi alfa po živčnem sistemu prek ionov, beljakovin in vode premikajo do vsake celice, hkrati pa se uskladijo frekvence elektromagnetnih valovanj zdravilca in zdravljene osebe, s čimer se vzdržuje in ohranja biomagnetno polje človeka. Schumannova votlina je ogromen ovalni prostor atmosfere med površino Zemlje in spodnjo plastjo ionosfere v višini okoli 80 kilometrov, ki deluje kot tridimenzionalna resonančna votlina, po kateri potujejo elektromagnetna valovanja, radijski in televizijski valovi. Po tem polju skoraj brez izgube energije potujejo nizkofrekvenčna valovanja in misli. Že Nikola Tesla je dokazal zmožnost brezžičnega prenosa energije na daljavo in praktično dokazal globalnost elektromagnetne resonance. Matematično jo je šele 50 let za Teslo dokazal nemški fizik W. O. Schumann, po kateri je dobila ime.

Elektromagnetni valovi v Schumannovi votlini, elektromagnetni valovi Zemlje in elektromagnetno valovanje zdravilca naj bi po tej teoriji nihali z enako frekvenco 8 Hz. Enaka resonančna frekvenca valovanj je po mnenju nekaterih ena od zelo verjetnih razlag zdravilnih učinkov zdravljenja s kozmično energijo. Ker se po fizikalnem zakonu valovanja enake valovne dolžine med seboj krepijo, lahko zdravilec, ki deluje na osmih Hz, usmerja energijo v telo bolnika, velikost njegovega elektromagnetnega polja pa je lahko do tisočkrat večja od bolnikovega.

Članek je prispevala naša svetovalka Nevenka Gajšek, katera vam bo odgovorila na vaša vprašanja v Svetovalnici: Pomoč z bioenergijo.

Vljudno vabljeni!

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.