• Oporoka

    Oporoka je dokument, v katerem se navede komu se naj dodeli premoženje (kdo so dediči) in v kakšnih razmerjih. Določijo se lahko tudi obveznosti in dolžnosti dedičev ter posebne želje ...
  • Eko pogreb

    »Eko« predpona se ne pojavlja samo v avtomobilski in prehranjevalni industriji, prodrla je tudi v pogrebniške vode. Tako je sedaj možno pokopati pokojnika na zelo naraven ali eko način. Z ...