Kdaj skleniti življenjsko zavarovanje za primer smrti?

Slovenci vsako leto sklenemo preko milijon različnih življenjskih zavarovanj in precej očitno temu namenimo precejšen del svojih prihodkov. Prav iz tega razloga je zlasti pri življenjskih zavarovanjih za primer smrti pomembno, da se o posameznem zavarovanju in pogojih pred sklenitvijo izobrazimo ter se zavedamo njegove celotne vsebine, poudarjajo v Zvezi potrošnikov Slovenije.

Za t. i. rizična zavarovanja oziroma življenjska zavarovanja za primer smrti velja, da zavarovalnica upravičencu izplača zavarovalno vsoto, določeno v zavarovalni polici, če zavarovanec umre pred iztekom zavarovalne dobre. Na ta način z življenjskim zavarovanjem za primer smrti zavarovanci upravičencem nudijo finančno varnost v primeru nepredvidenega dogodka – posameznikove smrti. Zveza potrošnikov Slovenije je na to temo opravila raziskavo, ki jo povzemamo spodaj.

Komu je namenjeno življenjsko zavarovanje za primer smrti?

Ste mladi starši? Imate nepreskrbljenega partnerja? Ali ste morda najeli večja posojila, ki jih boste predvidoma odplačevali še nekaj desetletij? Glede na ugotovitve Zveze potrošnikov Slovenije je življenjsko zavarovanje za primer smrti v takšnih in podobnih primerih prava odločitev za vas. Z njim lahko namreč poskrbite, da vaša smrt ne bi privedla tudi do večjega primanjkljaja ali poslabšanja življenjskega standarda vaših bližnjih.

Prva in najpomembnejša značilnost rizičnega zavarovanja je ta, da vključuje le zavarovalno komponento, ne pa tudi varčevalne kot nekatera druga življenjska zavarovanja. Posledično zavarovalnica upravičencu izplača dogovorjeno vsoto le v kolikor zavarovanec umre pred iztekom zavarovalne dobe. »Ključna posebnost pa je, da zavarovalna vsota ni izplačana, če zavarovanec zavarovalno dobo preživi,« opozarjajo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Zavarovanje za primer smrti

Življenjska zavarovanja za primer smrti so tako zelo dolgoročne naložbe v prihodnost vaših bližnjih. Pri številnih zavarovancih velja zmotno prepričanje, da lahko od rizičnega zavarovanja kadarkoli odstopijo, vplačane premije pa jim zavarovalnica izplača. Dejansko pa v primeru rizičnih zavarovanj vplačanih premij ne morete odkupiti, če bi se denimo čez nekaj let odločili, da želite zavarovanje prekiniti (če pogodba to omogoča), kar pomeni, da so vplačane premije strošek, ki se ne povrne. Ta strošek se, kakor že omenjeno, tudi ne povrne v primeru doživetja zavarovalne dobe. Prav zato je še kako smotrno, da se za življenjsko zavarovanje za primer smrti odločate le po tehtnem premisleku in po natančni primerjavi različnih ponudb.

Cena kot glavno merilo pri izbiri?

Premije za rizična zavarovanja so sicer med nižjimi v paleti življenjskih zavarovanj, vendar je pri tem med posameznimi ponudniki veliko razlik; po ugotovitvah Zveze potrošnikov Slovenije se najcenejša in najdražja ponudba lahko razlikujeta za skorajda tretjino.

Cena zavarovanja oziroma višina premije je seveda odvisna od obdobja trajanja ter želene zavarovalne vsote, obenem pa tudi od vaše »rizičnosti« v času sklenitve zavarovanja, torej starosti (mlajši kot ste, cenejše bo zavarovanje), zdravstvenega stanja, kadilskih navad, poklica, športne aktivnosti itd.

Vsekakor pa je pomembno poudariti, da zlasti pri rizičnih zavarovanjih cena ne sme biti edini dejavnik odločanja. Ostali pogoji zavarovanja so še kako pomembni in pri tem ni odveč niti obisk pri zavarovalnem agentu, ki bi vam moral znati predstaviti vsebino zavarovanja, ki ga želite skleniti.

V zavarovanje po tehtnem premisleku

Zaradi dolgoročnosti je pri rizičnih zavarovanjih še posebej pomembno poudariti, da jih ne bi smeli sklepati na prvo žogo. Če nimate posebnih finančnih obveznosti, odvisnih družinskih članov ali pa imate dovolj prihrankov za dolgoročno finančno varnost bližnjih, je po ugotovitvah Zveze potrošnikov Slovenije smiseln dodaten premislek, ali je rizično zavarovanje za vas primerno.

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.