Raztros pepela pokojnika v morje postaja pri nas skupaj z naraščajočim številom upepelitev vse bolj priljubljen način pokopa. To inovativno in alternativno obliko zadnjega slovesa v Sloveniji ponuja Komunala Izola, kjer smo se pogovarjali z Jurijem Mušičem, vodjo pokopališke in pogrebne dejavnosti.

Družba, vse bolj obremenjena s sodobnim načinom življenja, se počasi vrača k naravi; to se odraža tudi v priljubljenosti posameznih oblik pogrebnih slovesnosti. Marsikdo si danes ne želi več, da bi svojci in drugi bližnji po njegovi smrti morali nositi odgovornost in strošek urejanja in vzdrževanja groba na pokopališču. Namesto tega vse več ljudi izraža željo, da se po koncu življenja za večno združijo s prvinskim okoljem, morjem.

Raztros pepela pokojnika v morje postaja pri nas skupaj z naraščajočim številom upepelitev vse bolj priljubljen način pokopa.

Po dogovoru med svojci, ladjarjem in Komunalo Izola slednja določi tudi točen datum in čas izvedbe pogrebne slovesnosti na morju, pri čemer dajo prednost predlogu svojcev. Raztrose v Izoli sicer izvajajo dvakrat tedensko v dopoldanskih urah, zato na pogreb ni treba čakati dolgo – navadno od prejetja odločbe pa do pogreba na morju preteče do največ sedem dni. Ne glede na to, da se pogreb opravlja v Izoli, Jurij Mušič poudarja, da njihove stranke prihajajo iz različnih delov Slovenije in celo tujine.

 V Komunali Izola so pojasnili, da morajo svojci, kadar se je preminuli odločil za zadnje slovo na morju, najprej pridobiti odločbo pristojnega organa. Konkretneje to pomeni, da na upravni enoti v Izoli s posebno vlogo zaprosijo za pridobitev odločbe za raztros pepela v morje, ki jo upravna enota izda v treh do petih dneh.

Zaposleni v Komunali Izola po pridobitvi odločbe nato uredijo vse potrebno glede upepelitve preminule osebe, prevzema žare, rezervacije prostora v mrliški vežici, svetujejo o izbiri pevcev, cvetličarjev, fotografov, duhovnika in podobno. V Komunali Izola poudarjajo, da se lahko – v skladu z željami svojca ali preminulega – pred pokopom na morju od pokojnika v mrliško vežico izolskega pokopališča pridejo poslovit tudi tisti, ki na ladji ne bodo prisotni. Na morje, kjer se opravi raztros, lahko namreč zaradi omejene kapacitete plovila iz občinskega pristanišča v Izoli izpluje do 35 ljudi, v kar so vključeni svojci in drugi žalujoči, kakor tudi drugi, ki sodelujejo na pogrebni slovesnosti.

Dosedanje izkušnje so pokazale, da je raztros pepela v morje kot oblika pogreba zaradi manjšega števila udeležencev bolj diskreten in tako bolj dostojanstven in spokojen od klasičnih pogrebov na pokopališčih.

Med njimi sta dva uniformirana pogrebnika, ki opravita raztros, po želji pa tudi duhovnik, pevci, trobentač, pevski zbor ali govorec. Ko plovilo pripluje do točno določene lokacije na morju, ki jo je določilo pristojno ministrstvo, zaposlena Komunale Izola v morje raztrosita pepel, svojci preminulega pa lahko v vodo vržejo tudi ekološko razgradljiv in potopljiv venček in omejeno količino cvetnih listov, ki morajo prav tako biti ekološko razgradljivi in potopljivi. Po približno dveh urah se plovilo vrne na pomol v Izoli, kjer se udeleženci pogrebne slovesnosti izkrcajo, slovo pa je s tem končano. Ves obred na ladji se lahko na željo svojcev snema ali fotografira. Podatke o pokojniku, datum in mesto pokopa pa nato Komunala Izola zabeleži v svoji evidenčni knjigi; kmalu bodo na pokopališču v Izoli postavili tudi spominska obeležja s podatki pokojnikov, katerih posmrtne ostanke so raztrosili v morje.

V skladu z veljavnimi zakoni je namreč dopustno spoštovanje in sledenje lokalnim navadam, uzancam posameznih narodov in narodnosti, edina omejitev pa je, da pri tem ne sme nastati etična, moralna ali materialna škoda. Komunala Izola je svojcem in drugim žalujočim pri sprejemanju odločitev ves čas na voljo in v oporo; pomagajo in svetujejo pri organizaciji celotnega obreda na morju, nanje pa se stranke lahko obrnejo tudi po končani slovesnosti. 

Pri izvedbi slovesnosti zagotavljajo tudi precejšnjo mero fleksibilnosti, tako da ni nujno, da so vsi obredi pokopa na morju enaki.

Jurij Mušič dodaja, da raztros pepela ni zanimiv le za tiste, ki si želijo »drugačnega« pokopa, ampak tudi za tiste, ki jim je pomembna stroškovna stran. Pri Komunali Izola organizacija in izvedba standardnega raztrosa pepela v morje, ki vključuje storitve v mrliški vežici in na plovilu na morju, znaša le 800 evrov (brez vključenega DDV). Tudi dolgoročno gledano so stroški takšnega pokopa manjši kakor sicer, saj v tem primeru ni groba, za katerega bi bilo treba plačevati najemnino, obnavljati nagrobni kamen ali ga vzdrževati in redno urejati.

V Komunali Izola poudarjajo še, da so njihove dosedanje izkušnje pokazale, da je raztros pepela v morje kot oblika pogreba zaradi manjšega števila udeležencev bolj diskreten in tako bolj dostojanstven in spokojen od klasičnih pogrebov na pokopališčih. Organizacija je za svojce in druge žalujoče manj obremenjujoča in zahtevna, zato se z izgubo tudi lažje sprijaznijo, kar tej novejši obliki pokopa prinaša še dodatno vrednost.

Prispevek napisala: Katarina Cvikl
Fotografije: Helena Grgić

Oglasi

Oddaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.