Zbor članov Odbora pogrebnih dejavnosti

V petek, 6. decembra sem prisostvovala zboru članov Odbora pogrebnih dejavnosti Obrtne zbornice Slovenije (OZS). Glavna in najbolj pereča tema sestanka je bilo urejanje pogrebne in pokopališke dejavnosti; člani si namreč želimo, da se v to razpravo vključi tudi širša javnost. Veliko pa je bilo tudi govora o ukinitvi pogrebnin in posmrtnin na Zavodu za zdravstveno zavarovanje.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo se je končno odzvalo 

Kakor je na začetku sestanka povedala Jožica Coif, predsednica odbora pogrebnikov pri OZS, je avgusta letos na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal prvi usklajevalni sestanek, na katerem so prisotni spregovorili o novi ureditvi sicer že precej zastarele zakonodaje na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti. Nekaj mesecev kasneje, natančneje oktobra, je ministrstvo na novi sestanek ponovno povabilo vse zainteresirane strani, skupine in druge deležnike, ki naj bi podali svoje mnenje, na podlagi katerega bi ministrstvo izoblikovalo končno stališče za posredovanje vladi.

Sestanku so prisostvovali predstavniki OZS, Gospodarske zbornice Slovenija (GZS), Združenja občin Slovenije, Skupnosti mestnih občin Slovenije ter lokalnih skupnosti. Težava je bila le v tem, da je bilo njihovo sodelovanje na tem sestanku precej omejeno; predstavnik vsake izmed omenjenih organizacij je imel za predstavitev stališč na voljo 5 minut časa, ki po mojem mnenju in mnenju OZS na žalost ne omogočajo temeljite obdelave tematike in učinkovite priprave ustreznega zakona.

Odbor pogrebnih dejavnosti pri OZS se namreč s kar nekaj točkami stališč, ki bodo osnova za priprava zakona, ne strinja, vendar do sedaj na sestankih še ni dobil priložnosti, da bi se ta mnenja uskladila in ustrezno usklajena poslala v obravnavo vladi. Tukaj še posebej mislim na vprašanje, ali naj bo pokopališka in pogrebna dejavnost obvezna lokalna gospodarska javna služba. 

Zbor članov Odbora pogrebnih dejavnosti

Potrebno je odpraviti absolutni monopol

Konkurenca in izbor, ki je na voljo koristnikom te ponudbe, je velik, kar je sicer do sedaj dokazano pripeljalo do dviga kakovosti in padca cen v pogrebni in pokopališki dejavnosti. V Odboru pogrebnih dejavnosti se bojimo, da bi obstoječa stališča – ki niso ustrezno usklajena – vodila do ustvarjanja monopola države nad temi storitvami. Pogrebna in pokopališka dejavnost je namreč opredeljena kakor obvezna lokalna gospodarska javna služba, ki skrbi za osnovne in standardne storitve. Svojci preminulih oziroma naročniki pogrebov bi tako lahko svobodno izbirali samo t. i. nadstandardne storitve pogrebnega dela – čeprav bi bili v primeru ukinitve pogrebnin in posmrtnin plačniki celotnega pogreba.

Vsi tisti, ki se s pogrebno in pokopališko dejavnostjo ukvarjamo vemo, da sta kakovost in izbira na tem področju še posebej pomembni, saj so naše stranke skoraj izključno ljudje v težkih življenjskih trenutkih, ki so jim v tem času dobro opravljene storitve še posebej pomembne. Zato verjamemo v preprosto načelo, da kadar stranka plača sama, ji moramo ponuditi možnost izbire, in to kakovostne.

Ob tem obstaja tudi možnost, da do zapiranja vseh podjetij le ne bi prišlo; preko koncesijskih razpisov bi lokalne skupnosti namreč lahko posameznim izvajalcem dodeljevale koncesije. Že sedaj se na primer koncesije podeljujejo za opravljanje pokopališke dejavnosti in vzdrževanje pokopališč, toda pokazalo se je, da najemnine za grobove v teh primerih nimajo ekonomične cene. Torej je v takšnem treba zagotoviti dodatna varovala, natančneje opredeliti potrebne normative, jih oblikovati glede na velikost občin in zagotoviti ustrezen nadzor nad koncesijskimi postopki. Le tako bi namreč lahko preprečili povsem negativni vpliv na konkurenco ter zapiranje podjetij, ki ne bi bila dovolj vplivna ali »izbrana«, da sodelujejo kot del javne službe.

Glede na to, da je širša javnost končni naročnik pogrebnih in pokopaliških storitev, se pridružujem zahtevi stanovskih kolegov iz Odbora za pogrebno in pokopališko dejavnost OZS, da naj se v postopke in razprave za pripravo novega zakona vključi širši del javnost. Navsezadnje naj bodo tržišče in »kupci« sami tisti, ki odločajo, kje in kako bodo »kupovali«.

Po pogrebnino na Center za socialno delo

Še eno vprašanje, ki se je ob diskusiji na sestanku pojavilo, je, ukinitev pravice do izplačila pogrebnin in posmrtnin preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS). S 1.1.2013 ne bo to ne bo več mogoče. Po novem bo to prevzel Center za socialno delo (CSD). Na zboru je prisostvoval tudi predstavnik CSD in pojasnil, da bo po novem ta pravica pripadala socialno ogroženim. Kaj to točno pomeni, bomo pojasnili v podrobnejšem prispevki, ki bo objavljen v začetku naslednjega tedna.

Volitve novih članov in predsednika odbora v letu 2014

Za konec pa še pogled v prihodnost in leto 2014, ki je tako rekoč že pred vrati: prihodnje leto se trenutnim organom Odbora pogrebnih dejavnosti izteka mandat, tako da bo leto 2014 obarvano tudi z volitvami novih članov in predsednika odbora. V vsakem primeru upam, da bodo tudi njihovi morebitni nasledniki nadaljevali uspešno delo in zastopanje interesov delavcev v pogrebnih in pokopališki dejavnosti!

Oglasi
Oznakečlanstvo

2 comments

Dodaj komentar

Ta stran uporablja Akismet za odstranjevanje neželenih komentarjev. Kako skrbimo za vašo zasebnost.